zeus-5576677_1920_edited.jpg

Mythologie & Filosofie

& het lezen van mystieke teksten

clouds-4907646_1920_edited.jpg

Mythologie & Filosofie

& het lezen van mystieke teksten

Van Prometheus tot Plato

(en Thomas komt ook nog even langs)

 Serie 2, Weekend 6

data worden spoedig bekend

Gastdocenten:

Taede Smedes

Mitzi Gras

Taede Smedes neemt beide stromingen, de mythologie en filosofie, voor zijn rekening. Hij zal dan ook grotendeels de hele zaterdag vullen met een intrigerende les, met veel gesprek en uitwisseling. Over zijn programma schrijft Taede:

Het grote verhaal dat ook vandaag nog altijd graag wordt verteld door mensen die zichzelf ‘verlicht’ vinden, is dat de mensheid zich ooit, in een duister en gewelddadig verleden, liet leiden door mythen, maar dat vandaag de dag het mythische denken volledig is ingewisseld voor de logos, het redelijk denken dat vooral in natuurwetenschappelijk denken en hedendaagse (Westerse) filosofie wordt belichaamd. Logos staat voor redelijkheid en vooruitgang, mythologie hoort bij een primitieve manier van denken. Toch is dit een manier van denken die door steeds meer denkers wordt betwist. In ons dagelijkse, rationele leven speelt mythologisch denken een grote rol. In mijn workshop zal ik laten zien dat logos niet zonder mythos kan, maar mythos ook niet meer zonder logos. Wijsheid ontstaat wanneer een vruchtbare balans of speelse interactie tussen beide wordt gevonden. 

Op zondag komt Mitzi Gras ons vertellen over het Thomas evengelie. Het Thomas evangelie is een 2000 jaar oud apocrief geschrift dat pas in 1945 in Egypte is gevonden. Het bestaat uit 114 korte geheime teksten, zonder uitleg, die op het eerste gezicht ontoegankelijk zijn, maar op het tweede gezicht prachtige gelaagde pure wijsheid bevatten. Niet alleen werpen de teksten een geheel ander licht op het Christendom, maar wie het geduld op brengt zich erin te verdiepen, krijgt persoonlijke en op maat gesneden wijsheid ervoor terug. Mitzi Gras zal vertellen over de belangrijkste thema’s van dit geschrift en zal laten zien hoe je de betekenis van een dergelijke mystieke tekst kunt ontsleutelen en de wijsheid ervan boven tafel kunt halen. Deze vaardigheid zal ook in het vervolg van de leergang nog van pas gaan komen.