top of page

Ethische code 

clouds-4907646_1920_edited.jpg

De ervaring van Interreligieuze Leergang Al het Goede is als zeilen op de wadden…

Enige tijd geleden voer ik op een gelijksoortige klipper (ik maakte deze foto vanaf het dek van de klipper waar ik zelf op mee voer) over de wateren van de Wadden. Een bijzonder mooie ervaring. Wat mij raakte is de noodzaak van het intensief in acht nemen van afspraken, regels en vooral van de zorg om de natuur en medemens. En hoe dit met grote liefde volmondig, zonder enige weerbarstigheid, gedaan en gedragen werd. Het was de wind in de zeilen, maar de ethiek in de mensen die de tocht zo'n mooie ervaring maakten. Het gebied kennen, weten waar wel en niet te komen, weten hoe diep het waar is, rekening houden met het getij, de regels kennen van de scheepvaart, rekening houden met de karakters en eigenheden van de opvarenden, weten hoe samen te werken, hoe leiding te geven en vooral ook te ontvangen, afspraken over de omgang met elkaar met zoveel mensen in een kleine ruimte, overleg plegen, afspraken over afval, over waterverbruik, zorg voor de zeedieren onderweg. Kortom, het was een intensivering van de connectie met elkaar en met de natuur, wat alleen maar zo kon zijn door een deels besproken en deels intuïtief aanwezige ethische code.

Joan Elkerbout

Interreligieuze Leergang Al Het Goede is als die klipper op de Wadden. Tijdens de ontmoetingen en activiteiten bevinden we ons in een soort kleine ruimte waar we intens met elkaar te maken hebben. Allerlei mensen, met allerlei achtergronden. We varen op stille en soms woestere wateren van emoties, uitdagingen, ontdekkingen, plezier, genieten, angst, en overwinning... We komen elkaar daarin tegen, spiegelen elkaar, bevragen elkaar, zijn nieuwsgierig naar de ander, of juist niet... Dus ook voor ons geldt dat we een ethische code nodig hebben om er samen een goede en mooie 'zeiltocht' van te maken.

 

Zo'n ethische code zou in veel meer situaties een houvast zijn om een fijne(re) samenleving te creëren. Wat zou het een verschil maken wanneer we bijvoorbeeld op scholen intens aandacht zouden besteden aan een ethische code! Om jonge mensen hiermee meteen al zo vertrouwd mee te maken, zoals noodzakelijk is op een klipper! Een fundament om later op volwassen leeftijd op structurele en voedende wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving... We zouden een andere wereld krijgen.

Wij vinden het dan ook van belang om hier op de website en tijdens de leergang zelf aandacht te besteden aan de ethische code van Leergang Al het Goede. Niet alleen als belofte over waar wij (de staf en gastdocenten) ons aan zullen houden en waar je op mag vertrouwen, maar ook een ethische code die we af willen spreken met iedereen die deelneemt of op de een andere wijze een aandeel heeft in de leergang.

 

Deze ethische code klinkt als volgt: 

 

1.

Ons uitgangspunt is en blijft: Iedereen is oké en welkom! We maken geen onderscheid in hoe we met een ander omgaan op basis van afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, uiterlijke kenmerken, intelligentie, etc. We zijn ons echter wel bewust van de invloed van onze persoonlijke ervaringen, van onze cultuur en van de tijd waarin we leven, waardoor we ongewild in onze gedachten, gevoelens en mogelijk gedrag soms toch (onbewust) onderscheid maken. Daarnaast zijn we ons bewust dat er mensen (mede-deelnemers/medewerkers) in onze omgeving zijn die eerder pijnlijk geraakt zijn doordat er - soms zelfs heel bewust - onderscheid gemaakt werd en dat zij daardoor gevoelig kunnen reageren. Dat kunnen wij zelf ook zijn. We mogen er binnen Leergang Al het Goede echter op vertrouwen dat de intentie altijd is dat we geen onderscheid maken en dat er ruimte is voor het delen van onze gevoelens en het praten over wat er gebeurt op zulke momenten, zodat juist heelwording kan ontstaan.

 

2.

Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Deze 'gulden regel' komt in alle wereldwijde religies en andere wijsheidstradities voor. Het klinkt simpel en in zekere zin is het dat ook. Tegelijk vraagt het ons op een dieper level ook om stil te staan wat het precies is hoe wij zelf behandeld willen worden. Waar bestaat dit wel en niet uit? De kwaliteiten waar je dan op uitkomt, heb jij die (al) in huis? Deze gulden regel is dus meer dan enkel een gedragsrichtlijn waar je je aan hebt te houden; het is ook een uitnodiging tot een groter bewustzijn over wie jij bent, wat jij nodig hebt van anderen en of jijzelf dat al in huis hebt voor de ander. Zo niet, hoe kun je dit ontwikkelen? Als 'gedragsregel' binnen de leergang houdt het in dat we ons eerst afvragen of de intentie van onze kritiek, feedback en reacties ten gunste van de ander is, of het helpend of ondersteunend is of kan zijn, of het vriendelijk is, of het ruimte geeft aan de ervaring van de ander en of het oké is dat de ander iets op eigen wijze ervaart.

3.

Specifiek over racisme en de Black Lives Matter-beweging: Leergang Al het Goede neemt de ernst van racisme in onze samenleving zeer serieus en ontkent het op geen enkele wijze. Racistische uitingen, de ontkenning ervan, beledigingen over of veroordeling van de activisten van deze tijd worden niet op prijs gesteld of zelfs niet geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor gelijksoortige uitingen over andere groepen mensen waar het om mensenrechten gaat. Op dit 'schip' is daar geen ruimte voor, enkel voor het meebouwen aan een vredelievende samenleving, op dat moment binnen de leergang. Met hopelijk ook een gunstige invloed daarbuiten.

 

4.

Hetzelfde geldt voor andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, met name van seksuele aard en/of pestgedrag! De leergang neemt alle vormen van grensoverschrijdend en pestgedrag zeer serieus en ontkent de noodzaak van het serieus nemen van dit soort situaties op geen enkele wijze. Seksistische opmerkingen en andere seksueel getinte gedragingen, alsook pestgedrag, worden niet geaccepteerd.

 

5.

De leergang wil een intens veilige plek zijn waar onze kwetsbaarheden aanwezig mogen zijn en waar we zorgvuldig omgaan met elkaar wanneer die kwetsbaarheden op tafel komen. Die intense veiligheid is DE voedingsbodem waarop de thema's waar we ons over uiten en die we bespreken, oefenen, ontdekken en loslaten werkelijk tot hun recht komen. Zodat wij zelf tot ons recht mogen en kunnen komen. Om die veiligheid te waarborgen houden we vast aan de volgende afspraken:

  • Al het besprokene wordt niet gedeeld met derden.

  • We geven elkaar de ruimte om werkelijk te kunnen verwoorden wat we zelf voelen en ervaren, zonder daarop je eigen reactie te geven (tenzij daar om gevraagd wordt).

  • We luisteren naar elkaar en doen ons best om er niet iets van te vinden, maar om werkelijk aanwezig te zijn voor de ander, zoals we zelf ook wensen dat de ander er voor ons is.

  • We laten elkaar uitpraten en durven ook stiltes te laten vallen om de ander even tijd te geven adem te halen en op zijn plek te laten vallen wat hij of zij net gedeeld heeft.

  • We doen ons best om elkaar niet te gaan 'fixen'. Geen goed bedoelde adviezen of opmerkingen als 'ik zou...' of 'je kunt beter...', etc. Tenzij specifiek gevraagd wordt om goede ideeën en tips.

6.

​​We willen ons zo bewust mogelijk zijn over het effect van ons handelen op onze leefomgeving en natuur en doen ons best om schade en verstoring te voorkomen en/of te herstellen. Zo gaan we bewust om met het gebruik van water en energie, met afval, met geluid, rook- en drinkgedrag en met de natuur om ons heen.

bottom of page