top of page

The Full Story

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Referenties

over de Leergang

clouds-4907646_1920_edited.jpg

Hier onder vind je een aantal reacties van oud-studenten van de eerste versie van de Leergang. Deze heeft plaatsgevonden van 2010-2014. Het heette toen het Interspiritueel Seminarie, maar voor het gemak van lezen, hebben we het ook in deze reacties al veranderd in 'Leergang'.

 

De Leergang heb ik ervaren als een warm bad.

Het waren dagen waar ik naar uit zag.

Het waren bijzondere weekenden

waar met elkaar diepgang, warmte en energie ervaren werd.

Ik had nooit verwacht of durven hopen

dat de Leergang mij zo goed zou doen!

Marieke, 28 jaar, verpleegkundige

.....

Er kwam in mijn leven een moment waarop ik dacht:

Is dit het nu? Ik ben weliswaar tot hier gekomen, maar waarvoor wil ik leven?

Gepaard met vragen als:

Wie ben ik eigenlijk? Waarom reageer ik zoals ik doe? 

Wat is de zin van het leven?

Hoe kan ik zo leven dat ik meer in verbinding ben met mezelf en anderen?

Juist op dat moment kwam

- de goden zij dank -

de Leergang 'Al het Goede' op mijn pad

en ik voelde me geroepen.

Alleen de groep al, deed mij enorm goed.

Ik genoot van de warmte voor elkaar, de genegenheid,

de nieuws- en leergierigheid, de eigenWijsheid

en het verlangen naar verbinding.

We gingen de diepte in....

Wat een rijkdom!

 Een ervaring die ik werkelijk iedereen toewens!

Susan, 42, theatermaakster

.....

Kennis opdoen van de verschillende (religieuze) wijsheidstradities

en de daaraan gekoppelde persoonlijke (spirituele) ontwikkeling

heb ik ervaren als een verrijking.

Het was boeiend en keer op keer verrassend om,

vanuit mijn eigen protestantse wortels,

de grote wijsheid die in alle wijsheidstradities aanwezig is te ontdekken.

Die wijsheid bleek groter dan ik van tevoren bedacht had kunnen hebben.

 

Een centrale vraag voor mij was:

Wat is mijn passie en roeping? Wat heb ik bij te dragen in deze wereld?

 

Tijdens de bijeenkomsten had ik het gevoel

dat mij de ruimte en de veiligheid werd geboden

om te zijn wie ik op dat moment was.

In deze sfeer van respect voor ieders eigenheid,

mocht ik ontdekken wat de verschillende tradities voor mij kunnen betekenen

en wat zij mij te zeggen hebben.

Het gaf mij de ruimte

om mijn spirituele ontwikkeling en bewustwording verdergaand vorm te geven

en tot (nog) meer zelfverwezenlijking te komen.

 Anna, 51, tevens student vrijzinnige theologie

.....

 

Ik was helemaal niet op zoek naar een opleiding of cursus.

Ik ging alleen maar met een vriendin mee naar de open dag.

De dagen daarna liet het mij niet meer los.

Ik kon niet anders dan student worden.

Ik was niet op zoek, maar het heeft mij wel gevonden.

Carla, 61, vrijwilligster in de sociale sector

.....

Ik heb een bedrijf,

dat zich richt op ceremoniën en rituelen bij diverse mijlpalen in het leven.

De leergang sluit perfect aan op mijn zienswijze;

geen vaste religie, traditie of overtuiging,

maar taal en vorm aanpassen op wat de mensen zelf graag willen.

Ik heb nog meer mogen ervaren

wat er wereldwijd aan rituelen en gebruiken wordt toegepast.

Hierdoor kan ik mij professionaliseren, verdiepen

en breed georiënteerd een aanbod bieden.

De lesdagen van en ervaringen die ik opdoe bij de leergang

bieden mij ook veel zelfreflectie

en doorgronden mijn manier van denken en hoe de psyche werkt.

Op een verhelderende manier leer ik

op verschillende niveaus inzicht te krijgen in mijn eigen leven.

Ik sta dan ook steviger in mijn schoenen.

Door de leergang ontdekte ik mijn roeping

en hoe deze met passie vorm te geven.

Patricia, 37, ritueelbegeleider en zzp-er

.....

 

De leergang heeft mijn leven veranderd

en dingen die onbewust in mij leefden tot manifestatie gebracht.

Ik ben niet meer de mens die ik altijd was.

Ook zou ik zonder de leergang niet meer dezelfde mens zijn die ik was.

Alles verandert constant, of ik dat nu wil of niet.

 

Ieder mens is een kind van God.

(Maar wie is God?)

Ik geloof dat een goddelijke vonk in ieder mens leeft

en dat niet iedereen zich daarvan genoeg bewust is.

De leergang is een unieke manier om dit als proces aan te gaan.

Is het niet geweldig om daar aan mee te kunnen helpen in een of andere vorm?

Gaande mijn proces ben ik gaan begrijpen

dat ik de opgedane kennis en ervaring niet voor mijzelf mag houden

maar dat het de bedoeling is dat ik die ga delen.

Dat is een opgedaan inzicht.

Daarom ben ik er altijd kleinschalig mee bezig gebleven.

De leergang nu is een grotere uitdaging!

 

Ik had vroeger een meer vaststaand beeld wat ik bij God voor moest stellen.

Ook al wist ik het niet.

Door meer kennis van de religies en wijsheidstradities te krijgen

ben ik anders gaan denken over het goddelijke.

Dat is een verrijking, maar het geeft minder houvast en twijfel.

Ik ben toch gewend in concepten te denken.

Vanuit het Boeddhisme leer je om concepten gelukkig weer los te laten.

 

Maar kort samengevat hoop ik

dat er door onze inzet en samenwerking

meer mensen een ervaring opdoen zoals ik die gehad heb.

Dat zou ik het mooiste vinden en daar wil ik aan meewerken.

 Karin, over toen als student aan het seminarie, nu staflid voor de leergang!

bottom of page