top of page

Voor wie?

clouds-4907646_1920_edited.jpg

De Interreligieuze Leergang 'Al het Goede' voor Wijsheid, Mystiek en Ritueelbegeleiding is bedoeld voor mensen die

  • graag bezig zijn met het opdoen van (levens)wijsheid

  • nieuwsgierig zijn naar het authentieke gedachtegoed van de vele wereldreligies (en andere wijsheidstradities)

  • geïntrigeerd zijn door het besef dat de levensregel 'behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden' in elke religie voorkomt 

  • de mensen in hun eigen omgeving met een andere (religieuze) achtergrond beter willen leren begrijpen

  • behoefte hebben aan houvast en spirituele voeding in deze complexe tijden

  • naar inspiratie en support verlangen om iets te kunnen (blijven) betekenen voor anderen of voor de natuur/de aarde

  • van mening zijn, dat je je spirituele ontwikkeling kunt bijhouden en verdiepen door het leren kennen en bestuderen van (het mystieke hart van) alle religies en andere wijsheidstradities

  • 'geloof' en spirituele ontwikkeling niet los kunnen en willen zien van innerlijk werk en reflectie

  • zich graag bezig houden (of willen gaan houden) met mystiek

  • voor zichzelf de wens hebben om te behoren tot een interspirituele gemeenschap van gelijkgestemden

 

De leergang is uitermate geschikt voor iedereen met het verlangen naar spirituele verdieping, de wens meer kennis te hebben over de (religieuze) wijsheidstradities in onze samenleving en voor die mensen die zich geroepen voelen om van betekenis te zijn voor onze multi-culturele, gevarieerde en snel veranderende wereld, zoals via (vrijwilligers)werk, ritueelbegeleiding of andere bezigheden.

 

De leergang is ook bestemd voor die mensen die hun heil niet meer vinden in de eigen religieuze achtergrond, echter wel een besef hebben ‘dat er meer is’, maar zich niet thuis voelen in bijvoorbeeld de New Age stroming. Vaak hebben mensen nog geen weet van het feit dat Interfaith/Interspiritualiteit een spiritueel pad is waarin zij zichzelf kunnen herkennen en waarin zij inspiratie kunnen vinden die hen recht doet.

 

Eén van de krachten van de Leergang is de ruimte voor innerlijke spirituele vorming en eventueel ook verwerking van negatieve ervaringen met religie in het verleden. Studenten vinden inspiratie door de invalshoeken van andere tradities, vinden persoonlijke antwoorden waarnaar al lang verlangd werd en niet zelden leren zij de waarde van de eigen traditie op een vernieuwde manier kennen. De authentieke bedoeling kan opnieuw een bestaansrecht krijgen, naast de vaak terechte kritische noten.

De leergang staat open en is specifiek bedoeld voor mensen van uiteenlopende leeftijden, nationaliteiten en beroepsgroepen, sociaal-economische status, alsook met een grote diversiteit aan opleidings-, religieuze en spirituele achtergronden en heeft een warm hart voor LHBTQI+-ers. (In New York behoort ruim de helft van de klas daartoe!)

bottom of page