commencement 2.jpg

Persoonlijk welkom

door Rev. Joan

clouds-4907646_1920_edited.jpg

Lieve mens,

 

Namens mijn collega’s en gastdocenten van Interreligieuze Leergang ‘Al het Goede’  heet ik je van harte welkom! We zijn blij en enthousiast dat je de leergang gevonden hebt en dat we misschien deel mogen gaan uitmaken van jouw volgende stap in je leven.

 

In de lente van 2007 vond ik zelf, na een paar jaar zoeken naar wat mijn hart mij influisterde, een school in New York: Het One Spirit Interfaith Seminary. Het betekende voor mij werkelijk thuiskomen. Mijn intense ervaringen met en innerlijke transformatie door het programma, de inspiratie door oprichtster en geliefd docente Rev. Diane Berke en de onderlinge contacten en vriendschappen deden mij besluiten dit ook in Nederland te willen gaan realiseren.

Het resultaat is Al het Goede; Interreligieuze Leergang voor Wijsheid, Mystiek en Ritueelbegeleiding (naar voorbeeld van het seminarie in New York). Een plek waar mensen - die op één of andere wijze van betekenis willen zijn in deze steeds complexere, onderling verbonden, multiculturele wereld - hun voeding en vorming, alsook zielsgenoten kunnen vinden. Een inspirerende en veilige plek voor zoekers en activisten, voor ritueelbegeleiders, voorgangers en spirituele raadgevers, voor leiders en metgezellen. Een plek over spirituele diepte en volwassenheid, over de hedendaagse betekenissen van dienstbaarheid en roeping, opdat we kunnen bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.

Het doel van de leergang is om het opkomende gedachtegoed over ‘interspiritualiteit’ en ‘het interspirituele tijdperk’ van Wayne Teasdale (zoals hij dit beschreven heeft in zijn boek ‘Het mystieke Hart’) te ondersteunen. Interspiritualiteit gaat over de opkomende stroming waarin mensen uit allerlei religies en andere wijsheidstradities hun eigen kennis en ervaring met betekenissen, rituelen, gebruiken, gewoonten en wijsheden delen met elkaar, elkaar er over onderwijzen en gezamenlijk nieuwe inzichten ontdekken. De intense toewijding aan het innerlijke spirituele en transformatieve proces is wat hen ten diepste bindt. Het wordt gezien als de essentie van het spirituele pad en het delen van de diepere mystieke kennis en contemplatie uit alle religies en tradities ondersteunen deze innerlijke transformatie.

We omarmen en onderwijzen de diepe waarheden die te vinden zijn in het hart van alle spirituele paden en tradities van de wereld. We putten uit de rijkdom aan spirituele en contemplatieve oefeningen die ons helpen evolueren en groeien. We zetten ons in voor het cultiveren en naleven van de waarden die door alle tradities worden gedeeld: vrede, mededogen, wijsheid, dienstbaarheid, onderlinge verbondenheid, sociale rechtvaardigheid en liefde.


Voor het onderwijs, de dialoog en uitwisseling over de religies en andere wijsheidstradities hebben we gastdocenten uit deze tradities uitgenodigd, omdat we van mening zijn dat alleen die mensen op authentieke en diepgaande wijze ons mee weten te nemen in het verhaal en eigenheid van hun tradities. Daarnaast zijn we verheugd over het feit dat ook drie docenten van het One Spirit Interfaith Seminary te New York aan ons les zullen geven. Te weten: mijn oud-klasgenoot en goede vriendin Rev. Chani Getter over het Jodendom, en Rev. David Wallace; een door velen geliefd docent en voorheen ook ‘dean’ aan het seminarie in New York. De mooie onderwerpen Mystiek en Ethiek zullen door Rev. David verzorgd worden. We streven naar drie weekenden die volledig in hun handen zullen zijn, onder voorbehoud van eventuele persoonlijke (on)mogelijkheden en mogelijke corona-maatregelen. En - last but not least - Rev. Diane Berke, oprichtster, spiritueel directeur en tot voor kort hoofddocente van het One Spirit Interfaith Seminary. Zij zal op sommige momenten online een bijdrage leveren. Ik ben vooral ook blij dat ik op deze manier, met anderen hier, mijn ervaringen met deze lieve en inspirerende mensen mag en kan delen.

 

In New York heb ik zelf mogen ervaren dat de ontmoetingen met groepsgenoten, de vriendschappen die (ook hier) zullen ontstaan en de onderlinge verbindingen in de groep van een bijzondere en voedende betekenis zullen zijn. De leergang is zo opgezet dat je elkaar in korte tijd diepgaand leert kennen. Je ziet elkaar, herkent elkaar, erkent elkaar en hebt elkaar lief. Jij wordt gezien, herkend, erkend en geliefd. In de complexe en uitdagende, alsook soms uitputtende tijd waarin wij leven is juist het weten dat je behoort tot een groep zielsgenoten van groot belang. Vooral wanneer in je hart het verlangen speelt om van betekenis te kunnen zijn voor die wereld, is het van belang dat je terug kunt vallen op de gemeenschap waar je deel van uit maakt! De veiligheid en voeding, de vriendschappen; zij vormen de grond waarop je staat.

 

We hopen van harte dat je geraakt wordt, zoals ook wij al geraakt zijn, door de diepe inzichten en wijsheden die op je wachten en dat je zult besluiten om dit ‘pelgrimspad’ met ons te gaan bewandelen en ervaren. We kijken uit naar de ontmoetingen en het leren kennen van onze zielsgenoten.

 

Rev. Joan Elkerbout

P.S. Wilt u graag contact over mijn werkzaamheden als Interreligieus Ritueelbegeleider, bijvoorbeeld voor uw huwelijksviering, welkomstviering voor uw kindje, herdenking of ander belangrijk levensmoment, neem dan contact met mij op via www.SpeelplaatsvoordeZiel.com.