Dieper Curriculum

clouds-4907646_1920_edited.jpg

De term 'dieper curriculum' verwijst naar de levenservaringen, uitdagingen en inzichten welke plaatsvinden wanneer je deelneemt aan de leergang. Het zijn ervaringen, die je Ziel binnenkomen. Het brengt onze puurheid naar buiten. Het wordt zichtbaar en voelbaar voor jezelf en je medestudenten en docenten. Zo wordt dit ook voor jou in anderen zichtbaar.

De leergang bestaat uit veel verschillende aspecten die ons de diepte in brengen. Deze aspecten bij elkaar in één leergang zorgen ervoor dat de uitkomst meer is dan de som der delen.

 

De som van de leergang klinkt als: 

 

kennis x ervaren x spirituele beoefening x inspirerende docenten

x diepgaande connecties en vriendschappen x de geborgenheid die zal ontstaan

x de kwartjes die (soms ein-de-lijk) op zijn plek vallen

x het beter leren kennen van jezelf en je missie x je talenten ontdekken

x je een nieuw houvast eigen maken = 

 

De uitkomst ervan is niet in woorden te vangen...

Deze diepgang verlangt veiligheid! Veiligheid, die ons allemaal zal bemoedigen om betekenisvolle vragen te stellen, ons toe te wijden aan eerlijke zelfreflectie en om ontvankelijk voorbij de ons bekende kaders en interpretaties te gaan. 

Wij zien dan ook het creëren van deze diepe veiligheid en geborgenheid als één van onze kerntaken. We zijn ervan overtuigd dat met de warme support en bemoediging van de staf, gastdocenten en (mede)studenten onze levenservaringen en onze capaciteit om de ander spiritueel bij te staan radicaal kunnen evolueren.

Dit diepgaande proces gaat hand in hand met een innerlijk proces, dat beschouwd wordt als de voorwaarde en het middel tot transformatie waarbij eigen krachten, talenten en inzichten (verder) ontwikkeld kunnen worden. De uitkomst van de leergang is (spirituele) ontwikkeling, aards geluk, persoonlijk leiderschap en psychologische volwassenheid.