pandemic-4981895_1920_edited.jpg

Corona

clouds-4907646_1920_edited.jpg

Zolang we nog te maken hebben met het coronavirus, zullen wij gehoor geven aan de op dat moment geldende maatregelen. 

Mocht een periode van maatregelen aanbreken tijdens de leergang, dan zullen wij ons best doen om dit op te vangen door middel van de mogelijkheden die daarvoor op dat moment beschikbaar zijn. Het gebruik van bijvoorbeeld QR codes of gezondheidstests is daarbij niet uitgesloten, zodat de lesdagen zo goed mogelijk wel door kunnen gaan. Ook het verzetten van lesdagen, wanneer dit niet anders kan of wanneer teveel betrokkenen (of de docent) besmet zijn of voorzorgsmaatregelen dienen te nemen, is een mogelijkheid.

Daarnaast verzoeken we je om bij mogelijke corona-klachten jezelf te testen en niet naar het weekend toe te komen, wanneer je besmet blijkt te zijn.

Laten we hopen en er op vertrouwen dat we gezamenlijk er zo voor zorgen dat corona zo min mogelijk gevolgen veroorzaakt voor ons zelf, onze naasten en geliefden.